Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN - Project - MOST Wiedzy

Search

Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN

Celem ogólnym projektu jest rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki dla zapewnienia instytucjom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju, dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej wykorzystywanej do wpierania badan naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz umożliwiającej łączność z jednostkami naukowymi całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletową Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.

Details

Project's acronym:
NewMAN
Financial Program Name:
Innowacyjna Gospodarka
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Realisation period:
unknown - 2012-06-12
Project manager:
mgr inż. Mścisław Nakonieczny
Realised in:
Academic Computer Centre TASK
External institutions
participating in project:
 • Politechnika Szczecińska (Poland)
 • ICB PAN - PCSS Poznań (lider konsorcjum) prof. dr hab. Wojciech T. Markiewicz (Pitcairn)
 • Uniwersytet Opolski (Poland)
 • AGH-ACK Cyfronet w Krakowie (Poland)
 • Inst. Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (Poland)
 • UMCS w Lublinie (Poland)
 • Uniwersytet Zielonogórski (Poland)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Poland)
 • UMK w Toruniu (Poland)
 • Politechnika Białostocka (Poland)
 • Politechnika Świętokrzyska (Poland)
 • UTP w Bydgoszczy (Poland)
 • NASK (Poland)
 • Politechnika Łódzka (Poland)
 • Politechnika Śląska-CK (Poland)
 • Politechnika Koszalińska (Poland)
 • Politechnika Radomska (Poland)
 • Politechnika Rzeszowska (Poland)
 • Uniwersytet Warszawski- ICMMiK (Poland)
 • Politechnika Wrocławska (Poland)
 • Politechnika Częstochowska (Poland)
Project's value:
88 543 205.82 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 41 times