Różnorodność form i rozmiarów - nowa droga syntezy nanostruktur związków z grupy (NH4)xMyOz (M = V, Mo, W) - Project - MOST Wiedzy

Search

Różnorodność form i rozmiarów - nowa droga syntezy nanostruktur związków z grupy (NH4)xMyOz (M = V, Mo, W)

Związki amonowe materiałów o strukturze warstwowej mają szeroką gamę zastosowań, zwłaszcza w formie nanostrukturalnej. Wykorzystuje się je przeważnie jako katalizatory bądź prekursory w syntezie pożądanych związków chemicznych. Jednakże, dotychczas opracowane procedury syntezy związków amonowych są skomplikowane, co często czyni je nieopłacalnymi. Dlatego też poszukuje się nowych metod otrzymywania nanostrukturalnych prekursorów. Zaproponowane badania pozwolą określić czy możliwe jest otrzymanie związków (NH4)XMYOZ (gdzie M = V, Mo, W) w wyniku reakcji organicznej soli amonowej z tlenkiem o strukturze warstwowej prowadzoną w odpowiednim rozpuszczalniku polarnym. Dodatkowo szereg zaplanowanych badań pozwoli na określenie zależności pomiędzy warunkami procesu a otrzymywanymi morfologiami i rozmiarami nanostruktur. Jest to bardzo istotny aspekt tego projektu, ponieważ w przypadku syntezy związków chemicznych, czystość oraz rozmiar cząstek prekursora może znacząco wpływać na właściwości fizyczne i chemiczne otrzymywanego związku. Ponadto zrozumienie reakcji chemicznych w trakcie tego procesu pozwoli na poszerzenie wiedzy z zakresu metody syntezy soli amonowych. Planowane jest również popularyzowanie otrzymanych wyników poprzez wystąpienia konferencyjne i publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym

Details

Financial Program Name:
MINIATURA
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
dr inż. Marta Prześniak-Welenc
Realised in:
Department of Solid State Physics
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 2

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2020

Year 2019

seen 100 times