Development of innovative manufacturing technology and implementation of CGO barrier layer, dedicated to double-sided SOFC fuell cells to optimize functional performance of 1kW fuell cell stack - Project - Bridge of Knowledge

Search

Development of innovative manufacturing technology and implementation of CGO barrier layer, dedicated to double-sided SOFC fuell cells to optimize functional performance of 1kW fuell cell stack

Celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej warstwy barierowej połączonej z warstwą katodową do ogniwa paliwowego SOFC (ang. Solid Oxide Fuel Cell) o unikalnym rodzaju DFC (ang. Double-sided Fuel Cell – technologia zastrzeżona patentami światowymi przez Wnioskodawcę). W wyniku takiego usprawnienia technologicznego planowane jest zwiększenie sprawności elektrycznej pojedynczego ogniwa oraz obniżenie degradacji do poziomu. Opracowane w projekcie usprawnione ogniwo po zakończeniu projektu znajdzie zastosowanie w stosach ogniw paliwowych DFC użytych do produkcji urządzeń mCHP spółki, a także posłuży do rozwoju nowego produktu HT: klastra ogniw paliwowych 1 kW, który będzie sprzedawany zewnętrznym podmiotom jako integralny element systemów mCHP dla producentów takiego rodzaju urządzeń.

Details

Financial Program Name:
TANGO
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński
Realised in:
Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych ETI
External institutions
participating in project:
  • HydrogenTech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poland)
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 6 times