Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii - Project - Bridge of Knowledge

Search

Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii

Głównym celem/uzasadnieniem projektu jest nie tylko podniesienie atrakcyjności samych studiów doktoranckich na PG, lecz przede wszystkim kwalifikacji doktorantów wszystkich wydziałów PG oraz podniesienie kwalifikacji kadry akademickiej w kontekście umiędzynarodowienia prowadzonych przez nich badań naukowych oraz rozpowszechniania ich wyników.

Details

Project's acronym:
InterPHD
Financial Program Name:
Programy NAWA
Organization:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Agreement:
PPI/PRO/2018/1/00009/U/001 z dnia 2018-10-26
Realisation period:
2018-10-01 - 2019-09-30
Project manager:
dr hab. inż. Arkadiusz Żak
Realised in:
Department of Mechatronics and High Voltage Engineering
Project's value:
744 720.00 PLN
Request type:
Inny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 114 times