Development of DME production technology for small hydrocarbons deposits - Project - MOST Wiedzy

Search

Development of DME production technology for small hydrocarbons deposits

Eter Dimetylowy (DME) jest uznawany za paliwo nowej generacji, jako wieloźródłowy przyjazny dla środowiska nośnik do przechowywania i dystrybucji energii o szerokim zastosowaniu. Szczególnie ceniony jest ze względu na: 1. Bezpośrednie zastosowanie jako efektywne i czyste paliwo do silników Diesla i ogniw paliwowych 2. Wszechstronnym zastosowaniu jako związek pośredni w produkcji wielu chemikaliów przemysłowych oraz innych paliw 3. Wysoką wydajność jako paliwo w różnych zastosowaniach Posiada różne zastosowania, takie jak paliwo dla silników z zapłonem samoczynnym (diesel). Spala się bez emitowania pyłów i z minimalną ilością NOx (tlenków azotu). Silniki diesla zasilane DME osiągają parametry, które spełniają najbardziej restrykcyjne normy emisyjne w UE i USA. Uznawany jest za najbardziej obiecujący substytut oleju napędowego. Projekt ma na celu opracowanie ekonomicznie opłacalnej technologii produkcji Eteru Dimetylowego jako alternatywy do klasycznych paliw stosowanych na morzu i na lądzie. Przedsięwzięcie badawczo-wdrożeniowe jest dwuetapowe. W etapie pierwszym zostanie zaprojektowany, skonstruowany i przetestowany super kompaktowy reaktor zawiesinowy oraz opracowana na jego bazie technologia syntezy DME wraz z konwersją metanu lub innych surowców do gazu syntezowego. W drugim etapie przewidziana jest budowa instalacji demonstracyjnej do wytwarzania DME. Będą prowadzone badania do otrzymania efektywnej produkcji DME. Wyniki badań umożliwią przygotowanie podstaw projektu procesowego instalacji przemysłowej.

Details

Project's acronym:
DME
Project's funding:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Realisation period:
2019-07-01 - 2022-06-30
Project manager:
dr inż. Andrzej Rogala
Realised in:
Department of Process Engineering and Chemical Technology
External institutions
participating in project:
  • Politechnika Warszawska (Poland)
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 66 times