Strategia rewitalizacji obiektów handlu targowego z wykorzystaniem metody społecznego katalizatora przedsiębiorczości, repozycjonowania marki oraz placemakingu jako narzędzie polityki lokalnej - Project - MOST Wiedzy

Search

Strategia rewitalizacji obiektów handlu targowego z wykorzystaniem metody społecznego katalizatora przedsiębiorczości, repozycjonowania marki oraz placemakingu jako narzędzie polityki lokalnej

Celem projektu jest opracowanie kompleksowej, operacyjnej strategii aktywizacji społeczno-ekonomicznej, wzbogacenia oferty kulturalnej, przekształcenia koncepcji programowej oraz poprawy stanu estetycznego zdegradowanych obszarów targowych w Polsce. Projekt zakłada pilotażowe wdrożenie i monitoring rezultatów społeczno-ekonomicznych wynikających z wprowadzania interwencji architektonicznych, plastycznych i marketingowych istniejącego, reprezentatywnego, działającego obiektu targowego w Gdańsku. Planowanym rezultatem projektu pilotażowego jest wzmocnienie społeczno-gospodarczej pozycji zdegradowanego obiektu handlowego. Planowanym rezultatem strategicznym projektu jest zainicjowanie nowego modelu rewitalizowania obiektów tego typu poprzez opracowanie przedmiotowej strategii. Analiza materiału badawczego, uzyskanego z wdrożonego pilotażowego projektu pozwoli na opracowanie strategii działań związanych z aktywizacją społeczno-ekonomiczną tych obszarów oraz poprawą ich funkcjonowania we współczesnych miastach Polski. Strategia wprowadzi nowy model funkcjonowania instytucji targowiska w obecnych realiach społeczno-ekonomicznych. Nowy model funkcjonowania targowiska to przede wszystkim poszerzenie jego programu funkcjonalnego o nowy tożsamościowy element – wprowadzony poprzez interwencje i nadanie im wzbogaconej oferty usługowej. Tym samym przekształcane obiekty będą pełnić rolę społeczno-ekonomicznych centrów dzielnicy.

Details

Project's acronym:
SKP
Project's funding:
GOSPOSTRATEG
Agreement:
Gospostrateg1/392278/6/NCBR/2018 z dnia 2018-11-06
Realisation period:
2018-12-01 - 2021-05-31
Project manager:
dr inż. arch. Justyna Borucka
Realised in:
Department of Residential Architecture
External institutions
participating in project:
  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Poland)
  • Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto (Poland)
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 34 times