Synteza i badania właściwości fizycznych syntetyczych analogów wybranych minerałów zawierających miedź - Project - MOST Wiedzy

Search

Synteza i badania właściwości fizycznych syntetyczych analogów wybranych minerałów zawierających miedź

Celem projektu są wstępne badania nad własnościami magnetycznymi materiałów będących syntetyczymi analogami wybranych minerałów zawierających Cu2+. W strukturach krystalicznych wielu minerałów bogatych w miedź występuje motyw strukturalny czworościanu tworzonego przez 4 atomy miedzi wokół atomu tlenu – OCu4. W OCu4 wiązanie O-Cu jest krótsze (a zatem silniejsze) niż w typowych tlenkach miedzi, co jest powodem dużej stabilności tej jednostki strukturalnej. Pod względem własności magnetycznych Cu2+ jest jonem o spinie ½, co w połączeniu z antyferromagnetycznymi oddziaływaniami wewnątrz czworościanu [4], frustracją geometryczną i różnorodnością możliwych konfiguracji OCu4 w strukturze krystalicznej skutkuje nietypowymi właściwościami magnetycznymi. W szczególności interesująca jest możliwość występowania stanu tzw. kwantowej cieczy spinowej (ang. quantum spin liquid, QSL), w którym magnetyczny poziom podstawowy jest zdegenerowany a konfiguracja spinów może fluktuować nawet w temperaturze zera bezwzględnego ze względu na fluktuacje kwantowe. Zakres proponowanych badań wstępnych obejmuje opracowanie metod syntezy próbek polikrystalicznych i/lub monokryształów syntetycznych wybranych analogów minerałów z grupami OCu4 oraz wstępne badania ich właściwości fizycznych (przede wszystkim podatność magnetyczna i ciepło właściwe). Wyniki badań wstępnych pozwolą szczegółowo określić cele większego projektu naukowego, obejmującego szczegółowe badania własności związków magnetycznych zawierających OCu4, który zostanie zaproponowany do finansowania w ramach programu NCN SONATA lub OPUS.

Details

Project's funding:
MINIATURA
Realisation period:
2019-01-05 - 2020-01-04
Project manager:
dr inż. Michał Jerzy Winiarski
Realised in:
Department of Solid State Physics
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 27 times