SYSTEMY AUTONOMICZNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO PAŃSTWA - Project - Bridge of Knowledge

Search

SYSTEMY AUTONOMICZNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO PAŃSTWA

Celem głównym badań, w ramach projektu jest wypracowanie założeń dla wykorzystania technologii bezzałogowych operujących w składzie Sił Morskich Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Marynarki Wojennej RP, jak i realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa morskiego w składzie morskich służb państwowych. Syntetyczna informacja na temat aktualnej wiedzy w obszarze planowanych badań: Podejmowana tematyka stanowi problem nowy, dotychczas szczątkowo podejmowany w opracowaniach krajowych. Rozwiązania światowe wskazują tym czasem na wykorzystanie połączonych architektur systemów operujących w środowisku morskim, a reprezentujących różne platformy (nawodne, powietrzne, podwodne). Rysuje się więc wyraźny dystans w prowadzonych pracach badawczych i zastosowaniach praktycznych. Niezbędnym jest wykorzystanie doświadczeń celem wypracowania własnych założeń dla opracowania możliwości użycia systemów bezzałogowych w odniesieniu do zadań Sił Morskich RP

Details

Project's acronym:
Grant Badawczy
Financial Program Name:
National security and defense
Realisation period:
unknown - unknown
Research team leader:
dr inż. Marek Chodnicki
Realised in:
Department of Mechanics and Mechatronics
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 81 times