Conley and Morse Theories - Project - Bridge of Knowledge

Search

Conley and Morse Theories

Projekt ma na celu sfinansowanie wizyty Paula Andre Dillona Trygslanda na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG. Paul Trygsland od września tego roku jest doktorantem na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii NTNU w Trondheim. Jego promotorem jest niemiecki matematyk Prof. Markus Szymik związany zawodowo z NTNU. Zainteresowania naukowe doktoranta i promotora częściowo pokrywają się z zainteresowaniami grupy badawczej z analizy nieliniowej na WFTiMS PG. Podczas spotkania na PG chcemy wypracować wspólną tematykę badawczą do współpracy dwustronnej.

Details

Project's acronym:
CoMoT
Financial Program Name:
Polish-Norwegian Bilateral Cooperation Fund
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Agreement:
z dnia 2017-11-10
Realisation period:
2017-11-13 - 2017-11-15
Project manager:
prof. dr hab. Joanna Janczewska
Realised in:
Zakład Układów Dynamicznych
External institutions
participating in project:
  • Norvegian University of Science and Technology (Norway)
Project's value:
5 376.63 PLN
Request type:
Inny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 104 times