Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - Project - MOST Wiedzy

Search

Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku

Termomodernizacja budynku WEiA przy ul.Sobieskiego 7 oraz budynków A i B stacji biologicznej UG Gdańsku ul. Ornitologów 26. Całkowity koszt projektu to:9.500.000zł w tym: udział WEiA (7.000.000zł +500.000zł koszt zarządzania projektem) udział UG-2.000.000 zł

Details

Financial Program Name:
Pomorskie Regional Operational Programme
Organization:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Agreement:
UDA-RPPM.05.05.00-046/09-00 z dnia 2010-07-29
Realisation period:
2010-07-29 - 2012-02-29
Project manager:
mgr inż. Janusz Fudali
Realised in:
Faculty of Electrical and Control Engineering
Project's value:
4 646 745.05 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 32 times