Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication - Project - Bridge of Knowledge

Search

Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych ultra-czułych opto-elektrochemicznych metod wykrywania płynnych materiałów wybuchowych oraz produktów do ich produkcji Ten multidyscyplinarny projekt będzie realizowany we współpracy Politechniki Gdańskiej z jednostkami partnerskimi NATO. W ramach projektu opracowana zostanie unikalna technologia i zbudowane urządzenie, na które istnieje aktualnie duże zapotrzebowanie rynkowe. Planuje się ochronę własności intelektualnej, która może następnie być zbywana przez PG np. w ramach licencji jednostkom trzecim.

Details

Project's acronym:
DiaX-plode
Financial Program Name:
The NATO Science Programme
Organization:
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Agreement:
SPS G5147 z dnia 2016-09-20
Realisation period:
2017-02-27 - 2020-02-28
Research team leader:
dr hab. inż. Robert Bogdanowicz
Realised in:
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
External institutions
participating in project:
  • Military University of Technology (Poland)
  • UC Riverside (United States)
  • Caltech (United States)
  • University of South Bohemia (Czechia)
  • Univiersity of Oulu (Finland)
Project's value:
374 300.00 EUR
Request type:
International Research Programmes
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

seen 337 times