Tacit Knowledge Sharing Influence on Innovativeness. The Sector Analysis - Project - MOST Wiedzy

Search

Tacit Knowledge Sharing Influence on Innovativeness. The Sector Analysis

W dzisiejszej gospodarce, stosunkowo łatwo dostępne aktywa materialne nie stanowią o przewadze konkurencyjnej tak silnie, jak aktywa niematerialne. Dlatego liderzy poszukując trwałej przewagi konkurencyjnej skupiają uwagę na zarządzaniu zasobami niematerialnymi, takimi jak np. wiedza. Prawdopodobnie najtrudniejszą do zidentyfikowania i zarządzania jest wiedza niejawna (inaczej milcząca lub ukryta). Wiedza niejawna (ang. tacit knowledge), to nowa wiedza, która jest generowana i przechowywana w ludzkim umyśle. Jest ona na tle „świeża”, iż bywa, szczególnie w początkowej fazie istnienia, nieuświadomiona i mylona np. z intuicją. Dla rozwoju innowacyjnych gospodarek, proces tworzenia i dzielenia się wiedzą jest bardzo ważny, bowiem wiedza niejawna, w stosunku do jawnej (ang. explicit knowledge), w decydującym stopniu jest źródłem prawdziwej przewagi konkurencyjnej gospodarek. W związku z tym, może być źródłem rzeczywistej przewagi konkurencyjnej i przyspieszonego wzrostu gospodarczego. Trudność dzielenia się wiedzą niejawną polega na tym, że jest to akt dobrowolny i wszelkie środki formalnego przymusu w postaci reguł, zasad i procedur, są nieefektywne dla wzrostu motywacji, częstotliwości i intensywności tego procesu. W związku z tym, badanie istoty dzielenia się wiedzą ukrytą i jej wykorzystania jest wartościowym celem badawczym. Autorzy (polsko-amerykański zespół) zbadają porównają rezultaty rozwiniętej, innowacyjnej gospodarki amerykańskiej i szybko rozwijającej się Polski. Uzyskane wyniki przyczynią się do poprawy procesów innowacyjnych w Polsce, a zdobyte doświadczenia powinny znaleźć zastosowanie także w wielu innych ważnych dla rozwoju społeczeństwa polskiego obszarach takich jak np. kształcenie nowych pokoleń innowatorów. ZNACZENIE PROJEKTU dla PG: 1. W Polsce, właściwie nikt nie zajmuje się badaniem wiedzy niejawnej. Jeśli uda mi się pozyskać środki na realizację tego projektu możemy stać się ośrodkiem wiodącym. 2. Projekt ma charakter międzynarodowy, co wpłynie na widoczność PG na świecie.

Details

Financial Program Name:
SONATA
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2018/31/D/HS4/02623 z dnia 2019-06-18
Realisation period:
2019-06-18 - 2022-06-17
Project manager:
dr inż. Wioleta Kucharska
Team members:
Realised in:
Faculty of Management and Economics
Project's value:
462 564.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 88 times