The influence of new bio-polyols with different molecular weights on chemical structure, morphology and selected properties of polyurethanes synthesized without diisocyanates - Project - MOST Wiedzy

Search

The influence of new bio-polyols with different molecular weights on chemical structure, morphology and selected properties of polyurethanes synthesized without diisocyanates

Celem projektu jest opracowanie efektywnej metody syntezy nowych bezizocyjanianowych poliuretanów z wykorzystaniem surowców pochodzenia naturalnego. W ramach realizowanego projektu zbadany zostanie wpływ nowych bio-polioli o różnych masach cząsteczkowych na budowę chemiczną, morfologię i wybrane właściwości poliuretanów syntezowanych bez udziału diizocyjanianów. Proponowana w projekcie metoda wykorzystująca bio-poliole, bio-epichlorohydrynę oraz dwutlenek węgla stanowi element nowości naukowej i nie została dotychczas zaprezentowana w literaturze przedmiotu.

Details

Project's funding:
PRELUDIUM
Agreement:
UMO-2018/29/N/ST8/02444 UMO-2018/29/N/ST8/02444 z dnia 2019-01-31
Realisation period:
2019-01-31 - 2020-01-30
Project manager:
Kamila Błażek
Realised in:
Department of Polymers Technology
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

  • Category

  • Year

Catalog Projects

2019

seen 90 times