Wpływ wybranych produktów recyklingu chemicznego poli(tereftalanu etylenu) i poliuretanów na gęstość usieciowania i strukturę wiązań sieciujących wulkanizatów kauczuku naturalnego otrzymanych z ich udziałem - Project - MOST Wiedzy

Search

Wpływ wybranych produktów recyklingu chemicznego poli(tereftalanu etylenu) i poliuretanów na gęstość usieciowania i strukturę wiązań sieciujących wulkanizatów kauczuku naturalnego otrzymanych z ich udziałem

Celem działania naukowego przedstawionego we wniosku jest określenie wpływ wybranych produktów recyklingu chemicznego poliuretanów oraz poli(tereftalanu etylenu) na gęstość usieciowania i strukturę wiązań sieciujących wulkanizatów kauczuku naturalnego otrzymanych z ich udziałem. Recykling chemiczny PET i PU będzie realizowany poprzez aminolizę, natomiast PU dodatkowo przez glikolizę. Otrzymane produkty tych procesów będą wykorzystywane jako modyfikatory właściwości mieszanek i wulkanizatów kauczuku naturalnego. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań pokazują, iż glikolizaty PU jak i aminolizaty PET mogą pełnić funkcję m.in. plastyfikatorów jak i przeciwutleniaczy. Podejrzewam, że wprowadzenie polarnych związków do struktury wulkanizatu gumowego pociąga za sobą zmianę stopnia usieciowania i struktury wiązań sieciujących (które w tradycyjnych wulkanizatach gumowych stanowią głównie mostki disiarczkowe). Uzyskanie finansowania pozwoli w przyszłości opracować szerszą koncepcję badań w analizowanym obszarze i przygotować wniosek w ramach innych konkursów organizowanych przez np. NCN i NCBiR.

Details

Project's funding:
MINIATURA
Realisation period:
2019-11-07 - 2020-11-06
Project manager:
dr inż. Marcin Włoch
Realised in:
Department of Polymers Technology
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times