Wsparcie systemu wdrażania innowacji w Politechnice Gdańskiej - Project - MOST Wiedzy

Search

Wsparcie systemu wdrażania innowacji w Politechnice Gdańskiej

Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie komercjalizacji wyników badań prowadzonych na uczelni. Realizacja projektu pozwoli na kontynuowanie i rozwinięcie dotychczasowych zadań CTWT. W ramach projektu zatrudniony zostanie zespól do zadań którego będzie należało: 1. Przygotowanie przynajmniej 10 projektów do komercjalizacji w zakresie: analizy rynku, potencjału rynkowego projektów, badanie czystości patentowej, wycena własności intelektualnej etc. 2. Opracowanie strategii ochrony patentowej dla wybranych projektów. Zgłoszenie PCT/EPO dla przynajmniej 5 wynalazków. 3. Promocja wybranych wynalazków na krajowych i międzynarodowych targach wynalazczości. 4. Wsparcie 2-4 projektów w zakresie realizacji prac przed wdrożeniowych 5. Analiza rynków, stanu techniki dla planowanych prac badwaczo-wdrożeniowych.

Details

Project's acronym:
Inkubator Innowacyjności
Financial Program Name:
Innowacyjna Gospodarka
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Agreement:
DS/1555/7/WG/POIG/II/2014 z dnia 2014-03-27
Realisation period:
2014-01-24 - 2015-09-30
Project manager:
mgr inż. Agnieszka Krawczyk-Kłos
Realised in:
Centre for Knowledge and Technology Transfer
Project's value:
1 500 000.00 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 37 times