ELMAR- Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions - Project - MOST Wiedzy

Search

ELMAR- Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions

Projekt ukierunkowany jest na wpieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji i wykorzystania łodzi elektrycznych (przedsiębiorstwa stoczniowe, kooperanci, przewoźnicy) z wykorzystaniem transferu wiedzy i innowacji z sektora nauki do biznesu. Wśród ważnych zdań projektu Politechnika Gdańska będzie pełniła rolę wiodącą w zakresie badania i analizy rynków oraz łańcuchów logistycznych w zakresie produkcji i wykorzystania łodzi i statków elektrycznych, a także rozwoju elektrycznego transportu wodnego na obszarze Pętli Żuławskiej. Ponadto opracowane zostaną rozwiązania wspierające zarządzanie morskimi portami jachtowymi w zakresie obsługi jednostek pływających z napędem alternatywnym. Projekt ELMAR będzie realizować konsorcjum naukowo-przesyłowe, które tworzą przede wszystkim uczelnie wyższe z Gdańska, Szczecina, Stralsundu i Kłajpedy oraz przedsiębiorstwa zrzeszone w kastrach morskich i logistycznych (skład podany w polu poniżej).

Details

Project's acronym:
ELMAR
Financial Program Name:
European Territorial Community
Organization:
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk
Agreement:
STHB.01.01.00-DE-0090/16-00 z dnia 2017-10-16
Realisation period:
2017-08-17 - 2021-08-16
Project manager:
dr inż. Marcin Forkiewicz
Realised in:
Department of Management
External institutions
participating in project:
 • West Pomeranian University of Technology in Szczecin (Poland)
 • Zalieji Laivai (Lithuania)
 • Electrotechnical Institute (Poland)
 • Economic Development Corporation Vorpommern (Germany)
 • Polish Sailing Cluster (Poland)
 • Klaipeda University (Lithuania)
 • Polish Maritime Cluster (Poland)
 • University of Applied Science in Stralsund (Germany)
 • „North-South” Logistics & Transport Cluster (Poland)
Project's value:
1 814 270.04 EUR
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

 • Category

 • Year

 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2018

seen 153 times