Biofuel cells implanted into the living body as power source for other implantable devices. Optimization study. - Project - Bridge of Knowledge

Search

Biofuel cells implanted into the living body as power source for other implantable devices. Optimization study.

Projekt nastawiony jest na ustalenie bliskiej współpracy pomiędzy stroną polską i francuską. Chodzi przede wszystkim o wspólne rozwiązywanie zagadnień pojawiających się w wyniku problemów eksperymentalnych. Przewidziana jest wymiana naukowców, przede wszystkim doktorantów na mniej więcej miesięczną pracę w pracowni partnera. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o przyszłościowe przygotowanie młodszej kadry, aby w kolejnych latach obie pracownie miały zapewnioną efektywną współpracę dobrze przygotowanych młodych pracowników. Przewidywane są również krótkie wizyty liderów dla zaprezentowania potencjału badawczego jednostek i szerszego tła, na którym kształtuje się tematyka badawcza. Wynikiem tych wstępnych działań powinno być przygotowanie wniosku grantowego finansowanego przez UE Tematycznie współpraca będzie zakreślona głównym przyszłościowym zagadnieniem, jakim jest praca nad wszczepialnymi enzymatycznymi bioogniwami generującymi energię elektryczną z chemicznych zasobów energetycznych w dyspozycji żywego organizmu. Rozwinięcie tematyki leżącej na pograniczu medycyny, lecznictwa, energetyki, bezpieczeństwa pacjentów wymaga pracy nad optymalizacją pracy bioogniwa uzależnioną m.in. od wprowadzenia nowych materiałów elektrod, modyfikowanych w oparciu o zdobycze nanotechnologii

Details

Project's acronym:
Bioogniwa
Financial Program Name:
INNY
Organization:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Realisation period:
unknown - unknown
Research team leader:
dr hab. inż. Kamila Sadowska
Realised in:
Faculty of Applied Physics and Mathematics
External institutions
participating in project:
  • Laboratoire TIMC-IMAG/CNRS/UGA (France)
Request type:
Inny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

seen 213 times