Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych- pilotaż - Project - MOST Wiedzy

Search

Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych- pilotaż

Projekt został przygotowany zgodnie z wytycznymi MNiSzW ogłoszonymi dnia 20.06.2008 i dotyczy kształcenia zamawianego na kierunku studiów Biotechnologia - "Zamawianie kształcenia na kierunkach matematycznych, technicznych i przyrodniczych - pilotaż"

Details

Project's funding:
Kapitał Ludzki
Agreement:
46/DSW/4.1.2/2008 46/DSW/4.1.2/2008 z dnia 2008-12-10
Realisation period:
2008-08-21 - 2012-03-15
Realised in:
Faculty of Chemistry
External institutions
participating in project:
  • brak
Project's value:
1 823 500.00 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times