Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe - Project - MOST Wiedzy

Search

Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe

Celem projektu jest zdobycie nowej wiedzy o zarządzaniu wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe.Jednym z rezultatów realizacji projektu jest zbiór dobrych praktyk z zakresu zarządzania wiedzą MSP oraz model oceny gotowości MSP do wdrożenia zarządzania wiedzą.

Details

Project's funding:
SONATA
Agreement:
UMO-2011/01/D/HS4/04111 UMO-2011/01/D/HS4/04111 z dnia 2011-12-16
Realisation period:
2011-12-16 - 2015-09-30
Project manager:
dr hab. inż. Małgorzata Zięba
Realised in:
Faculty of Management and Economics
Project's value:
99 060.00 PLN
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times