Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe - Project - Bridge of Knowledge

Search

Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe

Celem projektu jest zdobycie nowej wiedzy o zarządzaniu wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe.Jednym z rezultatów realizacji projektu jest zbiór dobrych praktyk z zakresu zarządzania wiedzą MSP oraz model oceny gotowości MSP do wdrożenia zarządzania wiedzą.

Details

Financial Program Name:
SONATA
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2011/01/D/HS4/04111 z dnia 2011-12-16
Realisation period:
2011-12-16 - 2015-09-30
Research team leader:
dr hab. inż. Małgorzata Zięba
Team members:
Realised in:
Faculty of Management and Economics
Project's value:
99 060.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 110 times