Spatial VA riabiLity: VALidation dataset on POPs concentrations in snow - Project - MOST Wiedzy

Search

Spatial VA riabiLity: VALidation dataset on POPs concentrations in snow

Opis: Projekt ma na celu badania porównawcze zanieczyszczeń pokrywy śnieżnej na Svalbardzie trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi, w szczególności PCB i pestycydami chlorowcoorganicznymi. Porównanie obejmie teren dwóch stacji polarnych i ich otoczenia (Polska Stacja Polarna i włoska Dirigible Italia), i będzie połączony z porównaniem międzylaboratoryjnym. Laboratoria biorące udział w projekcie znajdują się na Politechnice Gdańskiej i we Włoszech, w instytucie Narodowej Rady Naukowej (Institute for the Dynamics of Environmental Processes - National Research Council). Zmienność przestrzenna stężeń zostanie porównana między dwoma obszarami odległymi o ok. 200 km, a także określona w mniejszej skali przestrzennej: od kilku metrów do kilku kilometrów. Znaczenie dla PG: Projekt przyczyni się do zdobycia cennych danych do badań podstawowych, na podstawie których mogą być stworzone publikacje odpowiednie do renomowanych czasopism. Pozwoli on również nawiązać ważne kontakty międzynarodowe, mogące być zaczątkiem dalszej współpracy akademickiej. Finansowanie projektu umożliwi także dwojgu doktorantom z PG przedłużyć pobyt w terenie, aby mogli zebrać więcej danych do swoich prac doktorskich.

Details

Project's acronym:
Sval-POPs
Project's funding:
SIOS Access Programme
Realisation period:
2019-01-23 - 2019-10-01
Project manager:
dr Krystyna Kozioł
Realised in:
Faculty of Chemistry
External institutions
participating in project:
  • Institute for the Dynamics of Environmental Processes, National Research Council (Italy)
Request type:
null
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 32 times