1. Partycypacja obywatelska młodzieży w opinii gmin polskich na przykładzie projektu South Baltic Youth Core Group Network - Publication - MOST Wiedzy

Search

1. Partycypacja obywatelska młodzieży w opinii gmin polskich na przykładzie projektu South Baltic Youth Core Group Network

Abstract

Celem badań było ukazanie partycypacji obywatelskiej młodzieży w opinii gmin polskich na przykładzie projektu South Baltic Youth Core Group Network

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Partycypacja polityczna we współczesnym świecie strony 385 - 414
Language:
Polish
Publication year:
2020
Bibliographic description:
Gomółka K., Borucińska I.: 1. Partycypacja obywatelska młodzieży w opinii gmin polskich na przykładzie projektu South Baltic Youth Core Group Network// Partycypacja polityczna/ Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020, s.385-414
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 23 times

Recommended for you

Meta Tags