2,4,6-Trimethylbenzamide. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

2,4,6-Trimethylbenzamide.

Abstract

Analiza rentgenograficzna monokryształu 2,4,6-trimetylobenzamidu wykazała, że cząsteczki imidu oddziałują ze sobą poprzez wiązania wodorowe typu N-H...O=C tworząc motyw C(4). Takie uporządkowanie cząsteczek w sieci krystalicznej jest dodatkowo stabilizowane poprzez słabe oddziaływanie typu N-H...pi pomiędzy atomem syn-H grupy amidowej a pierścieniem aromatycznym. Wzajemne ułożenie grupy amidowej i pierścienia aromatycznego jest prawie prostopadłe.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Language:
English
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Gdaniec M., Olszewska T., Połoński T.: 2,4,6-Trimethylbenzamide. // . -., (2004),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 81 times

Recommended for you

Meta Tags