4. Charakterystyka hydrograficzna zlewni Raduni - Publication - MOST Wiedzy

Search

4. Charakterystyka hydrograficzna zlewni Raduni

Abstract

W rozdziale przedstawiono charakterystykę zlewni i rzeki Raduni. Szczególną uwagę zwrócono na profil podłużny rzeki, zabudowę, gęstość sieci rzecznej oraz przepływy charakterystyczne. Przedstawiono również problem obliczenia przepływów nienaruszalnych i zmiany antropogeniczne w zlewni. Na koniec dokonano identyfikacji obecnego stanu wód w świetle Ramowej Dyrewktywy UE, odnosząc się zarówno do stanu ekologicznego rzeki, jak i do jej stanu chemicznego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Wołoszyn E.: 4. Charakterystyka hydrograficzna zlewni Raduni// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 46 times

Recommended for you

Meta Tags