A note on compact and compact circular edge-colorings of graphs - Publication - Bridge of Knowledge

Search

A note on compact and compact circular edge-colorings of graphs

Abstract

W pracy rozważamy dwa warianty kolorowania krawędzi grafów prostych i ważonych, mianowicie kolorowania zwarte oraz zwarte cyrkularne. Rozważamy relacje pomiędzy nimi. Dowodzimy, że każdy zewnętrznie planarny graf dwudzielny posiada zwarte pokolorowanie krawędziowe oraz, że problem ten dla grafów ogólnych jest NP-zupełny. Podajemy również wielomianowy 1.5-przybliżony algorytm oraz pseudowielomianowy dokładny algorytm zwartego cyrkularnego kolorowania nieparzystych cykli, wraz z dowodem NP-zupełności tego problemu. Jeśli nieparzysty cykl posiada dołączoną ścieżkę długości dwa, to problem stwierdzenia istnienia zwartego cyrkularnego pokolorowania staje się NP-zupełny.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
DISCRETE MATHEMATICS no. 10, pages 161 - 170,
ISSN: 0012-365X
Language:
English
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Dereniowski D., Nadolski A.: A note on compact and compact circular edge-colorings of graphs// DISCRETE MATHEMATICS. -Vol. 10., nr. nr 3 (2008), s.161-170
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 110 times

Recommended for you

Meta Tags