An analysis of the current situation for Polish ferry operators in a transitional environment. - Publication - MOST Wiedzy

Search

An analysis of the current situation for Polish ferry operators in a transitional environment.

Abstract

Artykuł rozpoczyna analiza sytuacji polskiej żeglugi promowej na tle procesów zachadzących w otoczeniu. W dalszej części została przedstawiona analiza SWOT, która wskazała główne problemy, którym muszą stawić czoła polscy armatorzy promowi. W pracy zaproponowano strategie marketingowe i dokano oceny ich roli w dalszym rozwoju badanych przedsiębiorstw promowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
RED. ZAGR. ANGIELSKI no. R. 11, pages 0 - 0,
ISSN:
Language:
English
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Kapsa E., Roe M.: An analysis of the current situation for Polish ferry operators in a transitional environment.// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -Vol. R. 11., nr. no 34 (2006), s.0-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags