An improved high-speed residue-to-binary converter based on the chinese remainder theorem - Publication - MOST Wiedzy

Search

An improved high-speed residue-to-binary converter based on the chinese remainder theorem

Abstract

w pracy zaprezentowano nowy szybki konwerter z systemu resztowego do systemu binarnego. Projekcje ortogonalne wyznaczane są przy użyciu funkcji logicznych pięciu zmiennych. Suma projekcji obliczana jest z zastosowaniem drzewa Wallace'a. Wektor sumy i wektor przeniesienia są dzielone na segmenty tak aby liczba reprezentowana łącznie przez obydwa segmenty o młodszych wagach nie przekraczała zakresu systemu resztowego,M. Bity segmentów o starszych wagach są dodawane w małym sumatorze binarnym, którego wyjście jest redukowane modulo M. Ponieważ łączna suma nie przekracza 2M jest możliwe użycie efektywnego dwuoperandowego sumatora modulo M.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Measurement Automation Monitoring no. 53, pages 72 - 75,
ISSN: 2450-2855
Language:
English
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Czyżak M.: An improved high-speed residue-to-binary converter based on the chinese remainder theorem// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 53., nr. nr 4 (2007), s.72-75
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 7 times

Recommended for you

Meta Tags