Analiza czynników wewnętrznych wpływających na czas postępowań sądowych z wykorzystaniem analizy skupień - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza czynników wewnętrznych wpływających na czas postępowań sądowych z wykorzystaniem analizy skupień

Abstract

W artykule przedstawiono problem czasu trwania postępowań 16 sądowych oraz nieprawidłowości stosowanych mierników. Celem artykułu była 17 identyfikacja czynników wpływających na przebieg postępowania sądowego oraz 18 klasyfikacja sędziów ze względu na te czynniki. Przeprowadzono badania 19 jakościowe w zakresie budowy modelu kompleksowego ujęcia czynników 20 wpływających na przebieg postępowania sądowego oraz badania ilościowe, 21 obejmujące obciążenie przepływem spraw pełnoetatowych pracowników 22 wybranego wydziału cywilnego sądu okręgowego w odniesieniu do czynników, 23 które wpływają na to obciążenie. Badania ilościowe oparto na przeglądzie 24 literatury – opracowań, raportów, publikacji krajowych i zagranicznych. 25 W badaniach ilościowych dla przeprowadzenia analizy skupień zastosowano 26 metodę Warda

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska pages 336 - 350,
ISSN: 1641-3466
Language:
Polish
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Banasik P., Morawska S., Odlanicka-Poczobutt M.: Analiza czynników wewnętrznych wpływających na czas postępowań sądowych z wykorzystaniem analizy skupień// Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. -., nr. 117 (2018), s.336-350
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 21 times

Recommended for you

Meta Tags