Analiza danych pomiarowych na potrzeby obrazowania optyczną tomografią koherentną - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza danych pomiarowych na potrzeby obrazowania optyczną tomografią koherentną

Abstract

W rozdziale omówiono wybrane aspekty związane z analizą danych pomiarowych na potrzeby obrazowania metodą optycznej tomografii koherentnej. Przedstawiono podstawowe zależności umożliwiające obrazowanie tkanek na podstawie analizy promieniowania wstecznie rozproszonego, mierzonego przez systemy OCT pracujące w dziedzinie czasu (TD-OCT) lub w dziedzinie częstotliwości (FD-OCT). Pokazano, że wykorzystując zaawansowane przetwarzanie sygnałów w funkcjonalnych systemach OCT, możliwe jest również obrazowanie również innych właściwości tkanek niż te, które wynikają bezpośrednio z właściwości rozpraszających. W szczególności omówiono dopplerowskie systemy OCT (D-OCT), systemy OCT czułe na stan polaryzacji (PS-OCT), spektroskopowe systemy OCT (S-OCT) oraz systemy pozwalające na optyczną elastografię koherentną (systemy OCE).

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2021
Bibliographic description:
Pluciński J.: Analiza danych pomiarowych na potrzeby obrazowania optyczną tomografią koherentną// Obrazowanie biomedyczne.T.8/ : , 2021, s.431-461
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 6 times

Recommended for you

Meta Tags