Analiza hydrauliczna istniejącego układu kanalizacji mieszanej na przykładzie jednego z miast - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza hydrauliczna istniejącego układu kanalizacji mieszanej na przykładzie jednego z miast

Abstract

Wyniki analiz kanalizacji mieszanej na przykładzie miasta średniej wielkości. Kanalizacja funkcjonuje zarówno w systemie ogólnospławnym jak też rozdzielczym. Jako podstawę analiz przyjęto wymagania aktualnej normy oraz wytycznej A118. Wykazano istotne braki zarówno w odniesieniu do znajomości istniejących elementów systemu, jak też przepustowości kanałów. Wykazano celowość przebudowy kanalizacji na rozdzielczą o rozbudowanej retencji wód opadowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria Morska i Geotechnika pages 263 - 275,
ISSN: 0867-4299
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Pieniaszek A.: Analiza hydrauliczna istniejącego układu kanalizacji mieszanej na przykładzie jednego z miast// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., iss. 6 (2017), s.263-275
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 21 times

Recommended for you

Meta Tags