Analiza możliwości automatycznego rozpoznawania zachowań zwierząt doświadczalnych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza możliwości automatycznego rozpoznawania zachowań zwierząt doświadczalnych

Abstract

Automatyzacja analizy zachowań zwierząt laboratoryjnych umożliwia szybką i obiektywną ocenę obserwacji. Rozwiązania w istniejących systemach skupiają się na detekcji prostych aspektów zachowań, która jest możliwa dzięki pomiarowi parametrów motorycznych zwierząt, ich punktów charakterystycznych czy kształtu ciała. Jednym z istotnych problemów w dziedzinie rozpoznania zachowań są zachowania złożone, dla których trudno jest zdefiniować opisujące je parametry nawet doświadczonemu obserwatorowi. Kolejnym aspektem są testy socjalne lub grupowe (stadne) podczas których często występuje kontakt między osobnikami skutkujący złączeniem się obserwowanych obiektów na obrazie lub nawet ich częściowym zasłonięciem. W ramach rozprawy zaproponowano 3-etapową metodę segmentacji zwierząt zależną od stopnia złączenia, dla której zaadaptowano i przetestowano algorytmy uczenia maszynowego. Opracowano również metody symulacyjne testów socjalnych. W przeprowadzonych badaniach zweryfikowano także możliwość zdefiniowania deskryptorów zachowań nietypowych wspomagających automatyzację analizy zachowań socjalnych na podstawie obrazów termograficznych.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 3 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Copyright (Author(s))

Keywords

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2021
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags