Analiza możliwości zdalnej i bezdotykowej oceny właściwości użytkowych ściernic do przecinania - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza możliwości zdalnej i bezdotykowej oceny właściwości użytkowych ściernic do przecinania

Abstract

Postawiono hipotezę o możliwości oceny właściwości użytkowych ściernic elektrokorundowych do przecinania w sposób zdalny i bezdotykowy, na podstawie numerycznej analizy obrazu pola obróbki ze szczególnym uwzględnieniem głównego strumienia produktów odpadowych procesu. Do analizy przyjęto poziomy jasności barw podstawowych z modelu barw RGB oraz numer koloru, a także udział pola zajętego iskrami. Z analizy statystycznej wynikło, że na 100 analizowanych par zmiennych zależnych i niezależnych, 81% z nich było ze skorelowanych w tym 38% istotnie statystycznie, przy poziomie istotności alfa = 0,05.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
XXXV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej strony 351 - 358
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Biegalski H.: Analiza możliwości zdalnej i bezdotykowej oceny właściwości użytkowych ściernic do przecinania// XXXV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej/ ed. Piotr Cichosz Wrocław: Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Wrocławskiej, 2012, s.351-358
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags