Analiza numeryczna i analityczna przekrycia w kształcie powłoki synklastycznej o podstawie kwadratowej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza numeryczna i analityczna przekrycia w kształcie powłoki synklastycznej o podstawie kwadratowej

Abstract

W pracy poruszono problem obliczania przekrycia żelbetowego w kształcie powłoki synklastycznej ściętej o podstawie kwadratowej. Przedstawiono obliczenia analityczne i numeryczne sił w powłoce. Powłoka jest poddana działaniu głównie sił ściskających, co jest korzystne dla tego typu konstrukcji. W strefie brzegowej i podporowej konieczne jest wymiarowanie na mimośrodowe ściskanie i rozciąganie z uwagi na znaczący wzrost momentów zginających

Full text

download paper
downloaded 6 times

License

Copyright (2020 Przegląd Budowlany)

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Przegląd Budowlany pages 22 - 31,
ISSN: 0033-2038
Language:
Polish
Publication year:
2020
Bibliographic description:
Ambroziak A., Piątkowski K.: Analiza numeryczna i analityczna przekrycia w kształcie powłoki synklastycznej o podstawie kwadratowej// Przegląd Budowlany -,iss. 1 (2020), s.22-31
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 52 times

Recommended for you

Meta Tags