Analiza obiegów kombinowanych gazowo-parowych na czynniki niskotemperaturowe - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Analiza obiegów kombinowanych gazowo-parowych na czynniki niskotemperaturowe

Abstract

W pracy wykonano analizę obiegów kombinowanych parowo-gazowych z kotłem utylizacyjnym bez dopalania bazujących w układzie parowym na czynnikach niskotemperaturowych. Analizowano obiegi z czynnikami najczęściej stosowanymi w układach ORC (ang. Organic Rankine Cycle) oraz z czynnikami planowanymi do zastosowania w przyszłości. Wyniki porównano z klasycznym układem kombinowanym z kotłem utylizacyjnym gazowo-parowym, w którym czynnikiem jest para wodna. Wyniki obliczeń wykazały, iż możliwe jest wykonanie wysokosprawnego obiegu kombinowanego z czynnikiem niskotemperaturowym, a kanał przepływowy turbozespołu parowego nie odbiega od typowego turbozespołu parowego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Systemy, technologie i urządzenia energetyczne : praca zbiorowa pod red. J. Talera. T.II strony 779 - 792
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Kamiński B., Piwowarski M.: Analiza obiegów kombinowanych gazowo-parowych na czynniki niskotemperaturowe// Systemy, technologie i urządzenia energetyczne : praca zbiorowa pod red. J. Talera. T.II/ Kraków: Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2010, s.779-792
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 92 times

Recommended for you

Meta Tags