Analiza oporu toczenia kół jezdnych samochodu podczas jazdy po różnych nawierzchniach drogowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Analiza oporu toczenia kół jezdnych samochodu podczas jazdy po różnych nawierzchniach drogowych

Abstract

W pracy została podjęta problematyka zmiany oporu toczenia kół jezdnych samochodu w zależności ˆod typu nawierzchni drogowej. Przeprowadzono badania eksperymentalne samochodu ciężarowego podczas jazdy po różnych nawierzchniach drogowych. Podczas badań wyznaczono charakterystyki wybiegu pojazdu. Na podstawie utworzonych charakterystyk wybiegu wyznaczono długości drogi wybiegu oraz uśrednione wartości współczynnika oporu toczenia kół pojazdu. Oceniono wpływ typu nawierzchni drogowej na uzyskane wartości współczynnika oporu toczenia kół pojazdu oraz wynikające z tego zmiany zużycia paliwa.

Authors (3)

Cite as

Full text

download paper
downloaded 4 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA: TRANSPORT no. 112, pages 247 - 259,
ISSN: 1230-9265
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Luty w., Zwierzyniecki M., Taryma S.: Analiza oporu toczenia kół jezdnych samochodu podczas jazdy po różnych nawierzchniach drogowych// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. -Vol. 112., (2016), s.247-259
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 103 times

Recommended for you

Meta Tags