Analiza przyczyn zużywania się (uszkadzania) szyn w zależności od warunków techniczno – eksploatacyjnych toru - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Analiza przyczyn zużywania się (uszkadzania) szyn w zależności od warunków techniczno – eksploatacyjnych toru

Abstract

Diagnostyka nawierzchni kolejowej jest istotnym elementem składowym czynników wpływających na poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej w Polsce. Monitorowanie zmian zachodzących na powierzchni tocznej szyn jest bardzo ważnym elementem w kontekście poziomu bezpieczeństwa przewozów prowadzonych transportem szynowym. W artykule przedstawiono niektóre z czynników wpływające na proces degradacji powierzchni tocznej szyn w odniesieniu do wybranych uszkodzeń zawartych i zdefiniowanych w Katalogu Wad w Szynach Polskich Linii Kolejowych. Do analizy przyczyn zużyć szyn kolejowych przyjęto wybrane parametry techniczno – eksploatacyjne takie jak: rodzaj przewozów, obcią- żenie przewozami i ich maksymalne dopuszczalne naciski osi. Na podstawie danych o geometrii toru wyszczególniono miejsca zagrożeń na występowanie poszczególnych rodzajów uszkodzeń. Uzyskane wyniki analizy mogą posłużyć w dalszych badaniach dotyczących degradacji infrastruktury kolejowej w Polsce.

Authors (2)

  • Photo of dr inż. Roksana Licow

    Roksana Licow dr inż.

    • Politechnika Poznańska
  • Photo of prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski

    Franciszek Tomaszewski prof. dr hab. inż.

    • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Zakład Pojazdów Szynowych

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Pojazdy Szynowe pages 1 - 68,
ISSN: 0138-0370
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Licow R., Tomaszewski F.: Analiza przyczyn zużywania się (uszkadzania) szyn w zależności od warunków techniczno – eksploatacyjnych toru// Pojazdy Szynowe. -., nr. 4 (2017), s.1-68
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 155 times

Recommended for you

Meta Tags