Analiza ryzyka i ocena bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Analiza ryzyka i ocena bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym

Abstract

W pracy opisano metodę oceny bezpieczeństwa statków (w stanie uszkodzonym) w oparciu o ocenę ryzyka. Zaproponowano zastosowanie podejścia całościowego, polegającego na zastosowaniu analizy ryzyka wypadku w odniesieniu do różnych scenariuszy wypadku. Proponowaną metodę można zastosować na etapie projektowania statku lub w czasie eksploatacji.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA: TRANSPORT pages 129 - 136,
ISSN: 1230-9265
Language:
Polish
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Gerigk M.: Analiza ryzyka i ocena bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. -., nr. z. 62 (2007), s.129-136
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 77 times

Recommended for you

Meta Tags