ANALIZA TECHNICZNO-ENERGETYCZNA PREFEROWANYCH OBIEGÓW TERMODYNAMICZNYCH MOBILNYCH WYSOKOTEMPERATUROWYCH SIŁOWNI JĄDROWYCH - Publication - Bridge of Knowledge

Search

ANALIZA TECHNICZNO-ENERGETYCZNA PREFEROWANYCH OBIEGÓW TERMODYNAMICZNYCH MOBILNYCH WYSOKOTEMPERATUROWYCH SIŁOWNI JĄDROWYCH

Abstract

Artykuł przedstawia analizę techniczno-energetyczną moŜliwości współpracy preferowanych obiegów turbin cieplnych duŜych mocy z wysokotemperaturowym reaktorem jądrowym chłodzonym helem w zastosowaniach mobilnych. Reaktory jądrowe wysokotemperaturowe (HTR) stwarzają moŜliwość podnoszenia parametrów obiegów parowych do poziomu bloków nadkrytycznych, jak równieŜ zastosowania obiegu Joule’a-Braytona w energetyce jądrowej. W miarę zaostrzania norm emisji energetyka jądrowa w tym ujęciu moŜe stanowić realną alternatywę ekonomiczną dla silników cieplnych zasilanych paliwami kopalnymi. Z punktu widzenia termodynamicznego, ekonomicznego i ekologicznego stosowanie obiegów cieplnych opartych o reaktory HTR jest zabiegiem korzystnym.

Citations

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Authors (4)

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika no. XXXI, edition 86(290), pages 35 - 42,
ISSN: 0209-2689
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Kowalczyk T., Głuch J., Badur J., Ziółkowski P.: ANALIZA TECHNICZNO-ENERGETYCZNA PREFEROWANYCH OBIEGÓW TERMODYNAMICZNYCH MOBILNYCH WYSOKOTEMPERATUROWYCH SIŁOWNI JĄDROWYCH// Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika. -Vol. XXXI., iss. 86(290) (2014), s.35-42
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.7862/rm.2014.4
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 80 times

Recommended for you

Meta Tags