Analiza technologiczna i ekonomiczna wykonania stropów w budynku wpisanym do rejestru zabytków - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza technologiczna i ekonomiczna wykonania stropów w budynku wpisanym do rejestru zabytków

Abstract

W artykule przedstawia się analizę wybranych rozwiązań technologicznych dotyczących wymiany i wzmocnienia stropów w ramach inwestycji: Przebudowa, rozbudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Lastadia 2 w Gdańsku. Analizie poddaje się trzy alternatywne rozwiązania - wykonanie nowego stropu Kleina, nowej płyty żelbetowej oraz kompleksowe wzmocnienie istniejącego stropu. Wskazuje się zalety i wady każdego z proponowanych rozwiązań technologicznych oraz porównuje się je w aspekcie pracochłonności i kosztu. W podsumowaniu przedstawia się wnioski płynące z przeprowadzonej analizy.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przegląd Budowlany pages 21 - 27,
ISSN: 0033-2038
Language:
Polish
Publication year:
2019
Bibliographic description:
Grzyl B., Grzyl J.: Analiza technologiczna i ekonomiczna wykonania stropów w budynku wpisanym do rejestru zabytków// Przegląd Budowlany. -., iss. 4 (2019), s.21-27
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 37 times

Recommended for you

Meta Tags