Analiza termiczna poliuretanów wygrzewanych w krótkich czasach - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza termiczna poliuretanów wygrzewanych w krótkich czasach

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań lanych elastomerów uretanowych (LEU) wykonanych metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej (DMTA). LEU syntezowano metodą prepolimerową z diizocyjanianu (MDI), oligo(adypinianu butylenowo-etylenowego) diolu (Poles 55/20) i przedłużano glikolem butylenowym zawierającym katalizator DABCO. Uzyskane poliuretany poddawano wygrzewaniu w krótkich czasach w jednej z trzech temperatur 100, 110 lub 120 st.C. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż wzrost temperatury i czasu wygrzewania elastomerów uretanowych, w przyjętym zakresie wartości, powoduje podwyższenie zarówno temperatury topnienia Tt (DSC) jak i temperatury zeszklenia Tg (DMTA) segmentu giętkiego polimeru.

Cite as

Author (1)

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Datta J.: Analiza termiczna poliuretanów wygrzewanych w krótkich czasach// . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 31 times

Recommended for you

Meta Tags