ANALIZA WPŁYWU SZEROKOŚCI PASMA REFERENCYJNYCH SYGNAŁÓW LOKALIZACYJNYCH NA DOKŁADNOŚĆ ESTYMACJI ODLEGŁOŚCI TERMINALA RUCHOMEGO OD STACJI BAZOWEJ W SYSTEMIE LTE - Publication - MOST Wiedzy

Search

ANALIZA WPŁYWU SZEROKOŚCI PASMA REFERENCYJNYCH SYGNAŁÓW LOKALIZACYJNYCH NA DOKŁADNOŚĆ ESTYMACJI ODLEGŁOŚCI TERMINALA RUCHOMEGO OD STACJI BAZOWEJ W SYSTEMIE LTE

Abstract

W referacie przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz związanych z możliwościami interfejsu radiowego OFDM systemu LTE do określania położenia terminala ruchomego. Zostały zaprezentowane wyniki badań symulacyjnych dokładności określania odległości terminala od stacji bazowej na podstawie sygnałów referencyjnych o różnych szerokościach pasm częstotliwości, definiowanych w specyfikacji warstwy fizycznej systemu LTE.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne pages 209 - 214,
ISSN: 1230-3496
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Gadka P.: ANALIZA WPŁYWU SZEROKOŚCI PASMA REFERENCYJNYCH SYGNAŁÓW LOKALIZACYJNYCH NA DOKŁADNOŚĆ ESTYMACJI ODLEGŁOŚCI TERMINALA RUCHOMEGO OD STACJI BAZOWEJ W SYSTEMIE LTE// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2014), s.209-214
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times

Recommended for you

Meta Tags