Analiza wyliczalności modelu stanowego procesu przepływu - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza wyliczalności modelu stanowego procesu przepływu

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono ogólną metodę wyznaczania modelu stanowego procesu przepływu medium w rurociągu, zwracając uwagę na problem osobliwości równania i odwracalności macierzy rekombinacji. Dokonano analizy macierzy rekombinacji dowodząc jej nieosobliwości dla skończonych kroków kwantyzacji w czasie i przestrzeni. Pokazano również sposób wyznaczenia odwrotności tej macierzy i przedstawiono analizę porównawczą macierzy odwracanych proponowaną metodą analityczną oraz metodą numeryczną.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Measurement Automation Monitoring pages 809 - 811,
ISSN: 2450-2855
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Kowalczuk Z., Tatara M.: Analiza wyliczalności modelu stanowego procesu przepływu// Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. 10 (2014), s.809-811
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 31 times

Recommended for you

Meta Tags