Analyses of influence of the rotor slots' skew on inductances of the stator and rotor windings of a squirell-cage asynchronous motor - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Analyses of influence of the rotor slots' skew on inductances of the stator and rotor windings of a squirell-cage asynchronous motor

Abstract

Obwodowy model matematyczny silnika asynchronicznego klatkowego ujęty w osiach naturalnych zawiera indukcyjności zależne od kąta położenia wirnika. Indukcyjności te zawierają szereg wyższych harmonicznych zależnych od układu geometrycznego strefy przyszczelinowej. Jednym z elementów tego układu jest skos żłobków wirnika. W referacie przedstawiono wyniki obliczeń elektromagnetycznych silnika magnesowanego pojedynczą cewką uzwojenia stojana i pojedynczym oczkiemklatki wirnika. Obliczenia wykonano przy kilku różnych skosach klatki. Wyznaczono indukcyjności własne i wzajemne pomiędzy skupionymi elementami uzwojenia stojana i wirnika w funkcji kąta obrotu wirnika przy kilku skosach klatki. Zbadano wpływ skosu na widmo indukcyjności cewek. Dokonano aproksymacji indukcyjności szeregiem Fouriera w celu uzyskania analitycznych funkcji, które mogą być zastosowane w analitycznym modelu silnika.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
XLIII International Symposium on Electrical Machines SME 2007, July 2-5, 2007, Poznań, Poland : conference proceedings strony 175 - 178
Language:
English
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Wilk A., Birkos R., Dębski M., Królik M.: Analyses of influence of the rotor slots' skew on inductances of the stator and rotor windings of a squirell-cage asynchronous motor// XLIII International Symposium on Electrical Machines SME 2007, July 2-5, 2007, Poznań, Poland : conference proceedings/ ed. [editors: Wojciech Szeląg, Andrzej Demenko] ; Polish Academy of Sciences - Comittee on Electrical Engineering [et al.]. Poznań: PTETiS Publishers, 2007, s.175-178
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 63 times

Recommended for you

Meta Tags