Analysis of Asymmetrical Rolling Process of Multilayer Plates - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analysis of Asymmetrical Rolling Process of Multilayer Plates

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych asymetrycznego procesu walcowania blach wielowarstwowych M1E-Al99,8-AlMg5. Modelowanie numeryczne procesu walcowania blach wielowarstwowych przeprowadzono w programie Forge 2D, którego obliczenia bazują na metodzie elementów skończonych. Przedstawione w pracy wyniki umożliwiły przeprowadzenie analizy procesu walcowania blach wielowarstwowych.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Solid State Phenomena no. 165, pages 348 - 352,
ISSN: 1012-0394
Language:
English
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Skoblik R., Rydz D., Stradomski G.: Analysis of Asymmetrical Rolling Process of Multilayer Plates// Solid State Phenomena. -Vol. 165., (2010), s.348-352
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times

Recommended for you

Meta Tags