Analysis of the KZK equation solution for fixed pressure distributions at the piston - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analysis of the KZK equation solution for fixed pressure distributions at the piston

Abstract

Praca dotyczy zagadnienia oddziaływania fal o dużej amplitudzie, generowanych przez przetwornik kołowy o gaussowskim rozkładzie ciśnienia. Model matematyczny zbudowano w oparciu o równania KZK. Do rozwiązania zagadnienia zastosowano metodę różnic skończonych. Badano zmiany ciśnienia fal różnych częstotliwości w obrębie wiązki akustycznej. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z odpowiednimi rozwiązaniami analitycznymi

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Baranowska A.: Analysis of the KZK equation solution for fixed pressure distributions at the piston// . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags