Aplikacje informatyczne dla fotogrametrii i teledetekcji - Publication - MOST Wiedzy

Search

Aplikacje informatyczne dla fotogrametrii i teledetekcji

Abstract

Monografia podsumowuje prace aplikacyjne nad programami dedykowanymi dla kształcenia geodetów i kartografów na poziomie studiów wyższych. Autorzy prezentują możliwości włączenia w tok dydaktyczny programu do obliczeń fotogrametrycznych na zdjęciach metrycznych oraz analiz matematycznych na zdjęciach wykorzystywanych w pracach teledetekcyjnych. Czytelnik otrzymuje zasadnicze informacje o możliwościach oprogramowania a dla użytkowników programu wydawnictwo może służyć jako przewodnik po aplikacjach.

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Janowski A., Szulwic J.: Aplikacje informatyczne dla fotogrametrii i teledetekcji. Olsztyn: Polski Internetowy Informator Geodezyjny, 2011.48 s. ISBN 978-83-934609-0-8
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags