Application of discriminant analysis to feature extraction. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Application of discriminant analysis to feature extraction.

Abstract

Pierwotnie uzyskiwane wektory cech są wysokowymiarowe. Redukcja wymiarowości jest często osiągana poprzez transformacje przestrzeni cech. Niniejsza praca prezentuje uogólnione kryterium Fishera i jego podstawowe własności, dyskutowana jest także możliwość wyprowadzania i oceny heurystycznych metod ekstrakcji cech. Przedstawiono również nowy sekwencyjny algorytm selekcji cech dyskryminacyjnych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
KOSYR´2003. Komputerowe Systemy Rozpoznawania. Computer Recognition Systems. strony 349 - 355
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Malina W., Kołakowska A., Smiatacz M.: Application of discriminant analysis to feature extraction. // KOSYR´2003. Komputerowe Systemy Rozpoznawania. Computer Recognition Systems. / ed. Ed. M. Kurzyński, E. Puchała, M. Woźniak Wroc. : Univ. Technol., 2003, s.349-355
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 45 times

Recommended for you

Meta Tags