Atomic force microscopy based approach to local impedance measurements of grain interiors and grain boundaries of sensitized AISI 304 stanless steel - Publication - MOST Wiedzy

Search

Atomic force microscopy based approach to local impedance measurements of grain interiors and grain boundaries of sensitized AISI 304 stanless steel

Abstract

Praca prezentuje wyniki badań uzyskane z pomiarów techniką lokalnej spektroskopii impedancyjnej (LIS) wykonanych w trybie kontaktowym mikroskopii sił atomowych (AFM), które zostały przeprowadzone w lokalnych obszarach powierzchni ziarna austenitu i na granicy ziarna austenitu wysokostopowej stali austenitycznej AISI 304 poddanej procesowi uczulania oraz na próbkach odniesienia nie poddanych obróbce cieplnej.Badania LIS-AFM były poprzedzone normowymi testami elektrochemicznej potencjokinetycznej reaktywacji o przebiegu podwójnej pętli (DL-EPR) celem porównania podatności na korozję międzykrystaliczną badanej stali austenitycznej. Lokalne widma impedancyjne zarejestrowane w trybie kontaktowym AFM w przypadku próbek odniesienia i próbek uczulonych wykazały zróżnicowane własności elektryczne w zależności od tego czy badano powierzchnię ziarna austenitu czy też pomiar prowadzono na granicy ziarna austenitu. Dodatkowo, uzyskane zróżnicowane lokalne widma impedancyjne wykazały znaczące różnice w wartościach rezystancji przeniesienia ładunku uzyskanych na powierzchni i na granicy ziarna austenitu zależnie od obróbki cieplnej badanej stali austenitycznej. Zaproponowana metodyka badawcza pozwala na identyfikację korozji międzykrystalicznej austenitycznej stali wysokostopowej AISI 304 w warunkach, gdy powszechnie stosowana procedura normowa DL-EPR nie stwierdza obecności występowania tego rodzaju zniszczenia.Słowa kluczowe: korozja międzykrystaliczna, lokalna spektroskopia impedancyjna (LIS), AFM, wysokostopowa stal austenityczna AISI 304.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Published in:
ELECTROCHIMICA ACTA no. 56, pages 2372 - 2377,
ISSN: 0013-4686
Language:
English
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Arutunow A., Darowicki K., Zieliński A.: Atomic force microscopy based approach to local impedance measurements of grain interiors and grain boundaries of sensitized AISI 304 stanless steel // ELECTROCHIMICA ACTA. -Vol. 56, nr. iss. 5 (2011), s.2372-2377
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times

Recommended for you

Meta Tags