Automatyka odciążająca wykorzystująca elementy logiki rozmytej. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Automatyka odciążająca wykorzystująca elementy logiki rozmytej.

Abstract

W referacie przedstawiono nowy algorytm automatyki odciążającej oparty na elementach logiki rozmytej. Zastosowanie układu Rozmytej Adaptacyjnej Automatyki Odciążającej (RAAO). Zaletą układu RAAO jest możliwość wyłączania dowolnej liczby grup odbiorów, objętych działaniem automatyki odciążającej, w dowolnej fazie procesu odciążania. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano znaczną poprawę zarówno skuteczności jak i jakości procesu odciążania. W referacie zamieszczono przykładowe wyniki badań symulacyjnych weryfikujących skuteczność działania zaproponowanego algorytmu. Otrzymane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi dla obecnie stosowanego układu automatyki SCO.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Małkowski R.: Automatyka odciążająca wykorzystująca elementy logiki rozmytej.// . -., (2004),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 46 times

Recommended for you

Meta Tags