Azomacrocyclic derivatives of imidazole: synthesis, structure, and metal ion complexation properties - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Azomacrocyclic derivatives of imidazole: synthesis, structure, and metal ion complexation properties

Abstract

Otrzymano nowe azokorony zawierające resztę imidazolu w makropierścieniu. Na drodze sprzęgania z solami diazoniowymiotrzymano pochodne imidazolu 2-metylo, 4-metylo oraz 4-fenyloimidazolu. Synteza była prowadzona w warunkach wysokiego ciśnienia. Dla 21-członowej pochodnej 4-metyloimidazolu określono strukturę jej adduktu z wodą przy pomocy metod rentgenograficznych.Zdolność kompleksowania jonów metali badano spektrofotometrycznie w acetonitrylu, metanolu i mieszaninie metanol-woda. Otrzymane chromojonofory przetestowano jako jonofory w membranowych elektrodach jonoselektywnych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
TETRAHEDRON no. 63, pages 4414 - 4421,
ISSN: 0040-4020
Language:
English
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Wagner-Wysiecka E., Jamrógiewicz M., Fonari M., Biernat J.: Azomacrocyclic derivatives of imidazole: synthesis, structure, and metal ion complexation properties// TETRAHEDRON. -Vol. 63., (2007), s.4414-4421
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 44 times

Recommended for you

Meta Tags