Badania doświadczalne naporu materiału sypkiego w silosach. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Badania doświadczalne naporu materiału sypkiego w silosach.

Abstract

Pokazano wyniki naporu materiału sypkiego na ścianę leja dużego silosu za pomocą wbudowanych w ścianę czujników pomiarowych. Silos był napełniany i opróżniany centrycznie. Zastosowany materiał to suchy piasek.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
XII Konferencja Naukowo-Techniczna Żelbetowe i Sprężone Zbiorniki na Materiały Sypkie i Ciecze strony 231 - 236
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Ding S., Wójcik M.: Badania doświadczalne naporu materiału sypkiego w silosach.// XII Konferencja Naukowo-Techniczna Żelbetowe i Sprężone Zbiorniki na Materiały Sypkie i Ciecze/ Kraków: P. Krak. Inst. Mater.i Konstr. Bud., 2003, s.231-236
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times

Recommended for you

Meta Tags